O nas

15.09.1998 r została powołana do życia Świetlica Środowiskowa. Głównym celem jaki wówczas sobie stawialiśmy było zapewnienie dzieciom w wieku od 7 do 14 lat możliwości spędzenia wolnego czasu i pomoc w odrabianiu lekcji. Dzieci miały też możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych. Zajmowaliśmy pomieszczenia w piwnicach Ośrodka Zdrowia, a nadzór merytoryczny sprawował wówczas Dyrektor MGOK. W świetlicy zatrudnione były dwie osoby Barbara Mioduszewska i Dorota Lewicka.

W dniu 01.06.2011 r. Świetlica Środowiskowa została przekształcona w Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „PROMYK” działające w strukturach Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck. Wraz ze zmiana nazwy zmianie uległy warunki socjalno-bytowe. Teraz możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobre warunki do pracy z dziećmi. Zajmujemy pomieszczenia na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia w Glinojecku przy ul. Targowej 6.

W ramach działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „PROMYK” prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, których celem jest korygowanie zaburzonych zachowań, nauka konstruktywnego wyrażania emocji, zajęcia plastyczne mają na celu pobudzanie wrażliwości dzieci. W czasie pobytu w naszym Ognisku dzieci mają też możliwość odrobić lekcje, jest też czas na posiłek. W Środowiskowym Ognisku Wychowawczym „PROMYK” na dzień dzisiejszy pracują Barbara Mioduszewska, Dorota Kraśniewska, Irena Borkowska i Leszek Wróblewski.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „PROMYK” działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00